2017


S.no Photo Name Contact Other Achievements From the heart
1 AKSHAT CHUGH
AIR-2

8975480100

Testimonial


2 PARTH SHETTIWAR
AIR-170

8177804742

Testimonial


3 CHAITRALI DUSE
AIR-285

9822301503

Testimonial


4 YASH BUTALA
AIR-360

9372475142

Testimonial


5 RADHA LAHOTI
AIR-386

9922997101

Testimonial


6 AJINKYA SHIVSHANKAR
AIR-518

9850052389

Testimonial


7 NISHANT PATIL
AIR-547

9552538067

Testimonial


8 RAUNAK SHAH
AIR-563

7507379922

Testimonial


9 GIRISH KUMBHAR
AIR-685 (OBC-79)

9404378891

Testimonial


10 ADITYA PASPUNURWAR
AIR-746

8894568649

Testimonial


11 PRATHAM SONAYYA
AIR-882

9822775969

Testimonial


12 NEIL GHOSH
AIR-902

9402981061

Testimonial


13 MOSOM JANA
AIR-1061

2067225210

Testimonial


14 SHIVANG DALAL
AIR-1063

9545454652

Testimonial


15 ROHIT PATIL
AIR-1342

9763435859

Testimonial


16 PRANAV GOEL
AIR-1446

9890907161

Testimonial


17 AYUSH TOSHNIWAL
AIR-1602

8975051167

Testimonial


18 KARTIKEYA PISE
AIR-1633

9422401873

Testimonial


19 YOGESH DEOKAR
AIR-1687 (OBC-253)

7743951756

Testimonial


20 LAKSHA TYAGI
AIR-2327

9310441760
21 SAMMED MANGALE
AIR-2588 (OBC-411)

9850680875
22 KARAN CHATE
AIR-2617 (OBC-414)

9420699011
23 SHREYAS SARDA
AIR-2752

9422644401
24 MEET RATHOD
AIR-2810

8551981643
25 MAYANK JAIN
AIR-2893

9822816671
26 ADHISHREE APTE
AIR-2907

9764787700
27 PRATHMESH KHANDVE
AIR-2981

8485801601
28 AVINASH BANGALI
AIR-3044

9850056135
29 ADITYA HALGEKAR
AIR-3109

9975442286
30 SHREY GAUR
AIR-3270

8805983616
31 SIDDHI NAGARE
AIR-3304

9405809994
32 PRESHIT SETH
AIR-3448

9225588044
33 PRADHIT OGALE
AIR-3483

9850841630
34 AKSHAY TANDALE
AIR-3709

9822421393
35 NIKHIL SHINDE
AIR-3958

9730392745
36 SURYA RAMAN
AIR-4037

8378994269
37 RUTUJ DODAL
AIR-4120

9028549540
38 SANTOSH KALSHETTI
AIR-4126 (OBC-670)

8600714208
39 ANSH GUPTA
AIR-4201

9860551319
40 RAJAT DALALI
AIR-4446

9970852736
41 NISHANT RAMAN
AIR-4921

9881908582
42 AMAN BARHATE
AIR-4935

8605060870
43 YUKTA BHUTALA
AIR-5021

9373475132
44 ADARSH AGRAWAL
AIR-5211

7350822664
45 NINAD PATIL
AIR-5267 (OBC-863)

9657903171
46 ISHAN GUNJAL
AIR-5484

9921324454
47 ROHIT SAHASRABUDDHE
AIR-5533

8390580909
48 ANIRUDDHA DESHPANDE
AIR-5640

9930061816
49 YASHRAJ MOTWANI
AIR-5854

9890568747
50 VAIBHAV TAKALE
AIR-5878 (OBC-977)

9970628458
51 SUSHANT SINGH
AIR-6081

7350429190
52 SHUBHAM DESHPANDE
AIR-6125

9960208272
53 HRISHIKESH GIRISH MANE
AIR-6563

9582381935
54 KESHAV BHARDWAJ
AIR-6716

8552809656
55 ANISH NAMJOSHI
AIR-6719

9890016914
56 GAUTAM GODBOLE
AIR-6792

9822043722
57 AAYUSH VERMA
AIR-6891

8605003166
58 AKSHAY SHAH
AIR-7023

9930403151
59 MUKUL SINGLA
AIR-7164

9168470011
60 YASHAM MUNDADA
AIR-7384

9970071650
61 JAI JAIN
AIR-7735

9423003671
62 YASH DHAKE
AIR-7749

9923389776
63 PRATHAM SANAP
AIR-7868 (OBC-1352)

9422644039
64 HARSHAL DESHPANDE
AIR-7951

9158223038
65 ROHAN KATKAR
AIR-8101

9657002332
66 SHUBHAM MONDAL
AIR-8305

7350718011
67 NEERAJ JADHAVAR
AIR-8450 (OBC-1480)

7276883837
68 YUVRAJ JAGTAP
AIR-8627

9421676113
69 PRAKHAR MISHRA
AIR-8746

9604132716
70 CHINMAY HEBBAR
AIR-8829

9689898105
71 SHAREKH KAZI
AIR-8899

9657181063
72 SHARWARI SHAH
AIR-8979

9922522886
73 SAHIL JAIN
AIR-9356

8237055246
74 MILIND KASAR
AIR-9358

8624863499
75 ABHISHEK JUGDAR
AIR-9597

9922981571
76 SAMRUDDHI BOTHARA
AIR-9737

9822431744
77 YASH PATIL
AIR-10018

9422201681
78 RITVIK HEGDE
AIR-10158

9371097968
79 YASHRAJ BIRAJDAR
AIR-10209

9325232689
80 ATUL GOTHE
AIR-10569

7276157507
81 SHAUNAK GHATPANDE
AIR-10851

9326086285
82 APOORV KAKADE
AIR-11213

7774036028
83 RISHABH BHONSLE
AIR-11286

9881155185
84 TANYA KHERA
AIR-11455

9850714604
85 AANAK SENGUPTA
AIR-11567

9923040770
86 SAHIL BHAT
AIR-11627

9405928378
87 SAUMITRA SAPRE
AIR-11733

9096601178
88 GAURAV GHOSH
AIR-12271

9881714938
89 AKHIL KUSHWAHA
AIR-12823

9673996546
90 PRATHAMESH SUTONE
AIR-12837

9860095254
91 VAIBHAV JADHAV
AIR-12871

9158330047
92 ANIKET GANDHI
AIR-13044

8180054895
93 RISHABH BANDGAR
AIR-13504 (OBC-2549)

8820309708
94 RUCHITA BHADRE
AIR-13570

7588347978
95 NIKHIL PATIL
AIR-13827 (OBC-2616)

9049115539
96 SAURABH CHAVAN
AIR-14128 (OBC-2682)

9404266656
97 SHRINIVAS KANKI
AIR-14275 (OBC-2712)

9850530751
98 AMAN SINGH
AIR-14332

9923201918
99 ANUJ CHILWERY
AIR-14375

8857894188
100 MOHD SAAD
AIR-14571

9822218378
101 SIMRAN SAHNI
AIR-14727

9545496221
102 RAJ AGARWAL
AIR-14728

9960464525
103 NEEL JAWALE
AIR-15169

7588044812
104 BHUSHAN PAGARE
AIR-15249 (OBC-2934)

9850586979
105 SAEE ABHYANKAR
AIR-15292

8087038070
106 MOHAMMED C
AIR-15353

8446038060
107 ONKAR GUNKAR
AIR-15437

8275387771
108 PIYUSH AGARWAL
AIR-15738

9225511904
109 ISHA JOSHI
AIR-16101

9011033951
110 GITESH GUNJAL
AIR-16123

9689261251
111 VIRAJ JOSHI
AIR-16335

9765401511
112 ADVAIT NERLIKAR
AIR-16464

8007773369
113 PUSHKARAJ TATIYA
AIR-16782

9422321539
114 HARIHARAN PARMAR
AIR-16929

9763756906
115 SHUBHAM SHINDE
AIR-16993

9730374028
116 RAMYA RAGHUNATHAN
AIR-17134

9561330209
117 VARAD ABHYANKAR
AIR-17253

7276074381
118 SHRADDHA PATHAK
AIR-17305

9158898070
119 PRASANNA VENKATRAMAN
AIR-17335

9764002330
120 APURVA WANI
AIR-17479

9850496124
121 GAURAV JOSHI
AIR-17493

9850978757
122 AVINASH KHETRI
AIR-17545 (OBC-3492)

8172963333
123 SAMEER CHOUDHARY
AIR-17613 (OBC-3504)

9767768286
124 VENKAT BOLLAPRAGADA
AIR-17842

8805004839